Vi hjälper dig med hela affären

Inför försäljning

Konsultation & förberedelser

En försäljning inleds alltid med ett möte där vi pratar om hur
ni vill genomföra er försäljning. Varje försäljning är unik. Vi går igenom förutsättningarna och behoven. Vår mäklare samlar in alla nödvändiga uppgifter om bostaden och gör en bedömning av marknadsvärdet samt lämnar en rekommendaton utifrån förutsättningar och behov. Förmedlingsuppdraget undertecknas och därefter tar vi tillsammans fram en plan för marknadsföring och försäljning av din bostad.

Proffsfotograf

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad bostadsförsäljning.
Därför jobbar vi med lokala proffsfotografer som ger snygga och bra bilder, vilket är avgörande för helhetsintrycket av din bostad. Inför fotograferingen är det bra att förbereda bostaden. Vi ger dig gärna tips på förberedelser som du enkelt själv kan göra. Vi kan även förmedla stylist inför fotograferingen om ni önskar.

Objektsbeskrivning

En kraftfull marknadsföring utgår i grunden från en genomarbetad och detaljerad objektsbeskrivning – som är en sammanställning av allt material, bilder och texter. Vi lägger stor vikt vid att ge korrekt och rättvisande information. Vi förmedlar ett positivt intryck samtidigt som vi är noga med att inte överdriva. Du som säljare ska kontrollera objektbeskrivningen och godkänna innan vi lägger ut bostaden till försäljning.

Planlösning

Vi digitaliserar befintliga ritningar, återigen för att ge spekulanten den bästa överblicken av fastigheten. Finns inget material kan vi bistå med att grovt rita upp det.

Underlag, fullmakter, ev. medgivande mm

Vår erfarenhet gör att vi förebygger och tidigt upptäcker eventuell hinder i processen. Vi tillhanda håller de dokument som kan behövas i din försäljning. Därför kan vi redan innan försäljningen börjar fråga efter dokument som bör finnas för att ge er som uppdragsgivare så god tid som möjligt att ta fram dem.

E-legitamationstjänst

Vi har möjlighet att erbjuda e-legitamation för utförande av delar
av vår tjänst. En teknik som underlättar delar av vårt arbete
t.e.x. vid många delägare eller långa distanser. Vi tilhandahåller
e-legitamation via BankID.

 

Under försäljning

Marknadsföring

Vi tror på bred och kraftfull marknadsföring för en lyckad bostadsförsäljning. För maximal exponering publicerar vi både genom digitala kanaler och tryckt media.

Publicering via:

  • Hemnet.se (Debiteras säljaren enligt skala)
  • Hittahem.se
  • Boneo.se

Ytterligare kanaler:

  • Sociala medier ( Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube )
  • Matchning mot kundregister 
  • Utställning ICA MAXI
  • Annons Lokaltidningen

Begränsad marknadsföring

För dig som vill vara förberedd, mjukstarta eller inte vill gå ut
lika publikt har vi lösningar och utformar förslag på hur vi kan nå resultat på era villkor. Som vi tidigare berättat är varje försäljning unik och det viktigaste för oss är att nå resultat på det viset som ni önskar. Vi kallar dem Exklusivt och Kommande.

 

Digitalt arkiv

En fastighetsförsäljning kan innehålla dokument / kompletterande bilder mm som man vill delge vid förfrågan, speciellt vid förmedling av fastigheter med kommersiell karaktär.

Detta kan då smidigast ske genom att vi lägger upp ett digitalt arkiv som vi väljer vilka som får tillgång till via separat inloggning.
Detta för att minska mängden papper men även för att undvika ”tunga” e-post.

Visning

Något av det viktigaste för oss på Västkustfastigheter är att se till att alla steg i din försäljningsprocess fungerar smidigt.
Det är därför våra mäklare alltid finns på plats vid visningen för att svara på frågor och funderingar från spekulanter.

Vi tycker att vår roll bland annat är att ta reda på vilka som är fortsatt intresserade eller ej. Frågor eller funderingar som alltid dyker upp samlar vi in och pratar sedan om i lugn och ro innan återkoppling sker till frågeställaren.

Vi fäster stor vikt vid att vara organiserade och informera och boka visningar i god tid för att både ni och vi ska hinna förbereda oss.

Budgivning

Vi gillar schyssta villkor, vilket innebär att vi rekommenderar att alla ska ges samma chans att lägga ett bud. Förväntad budgivning startar alltid någon dag efter visningen är avslutad.

Det finns inga regler för budgivning. Vi rekommenderar därför
att du tillsammans med vår mäklare diskuterar och du bestämmer eventuella villkor som ska gälla om en budgivningssituation uppstår.
Även i detta moment är det bra att arbeta förebyggande.
Vi arbetar i de modernaste systemen och kan därför ge dig löpande buduppdateringar via sms dygnet runt, om så önskas.

Bra att känna till är att säljaren alltid har fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Först när köpekontraktet är undertecknat så gäller ett bindande avtal. Detta gäller såväl budgivare som säljare.

Kontraktsgenomgång

Du har valt vem du vill sälja huset till och under vilka förutsättning. Tillsammans med tilltänkt köpare och vår mäklare träffas ni och går igenom köpekontraktet från start till slut. Det finns möjlighet att diskutera och ställa frågor, det finns inga dumma frågor.

Inför detta moment är det vår absoluta målsättning att alla frågor ska vara avklarade. Vi sätter oss alltså inte ner tillsammans för förhandling. Detta kan ändå uppstå p.g.a. olika uppfattningar men förebyggs i så lång utsträckning som det är möjligt. Frågor som är av väsentlig betydelse, förutom köpeskilling, innan denna träff är t.e.x. tillträdesdag, köparens finansiering och om den tilltänkta köparen ska göra en besiktning innan eller efter köpekontraktet.

Efter försäljning

Tillträde

Med tillträde och tillträdesdag menas den dag då köparen ges tillträde till din fastighet. Våra mäklare förbereder alla handlingar som behövs på tillträdesdagen. En tid bokas med köparens bank. Ni träffas tillsammans med vår mäklare på vårt kontor på utsatt tid. Köparen betalar via sin bank resterande del av köpeskillingen, eventuella lån som du har kopplade till fastigheten löses i samma sekund. Ca 14 dagar före tillträdesdagen skickar vi ut kallelser och kopia av likvidavräkning så att du i god tid kan ställa frågor och vi stämma av så att allt är korrekt. återigen, det finns inga dumma frågor!

Vi på Västkustfastigheter vill bidra med vår kunskap och erfarenhet i alla steg, inför, under och efter försäljning.
På detta sätt optimerar vi din försäljning!

Kostnadsfri konsultation inför deklaration av försäljning

Vi ger ingen skatterådgivning. Däremot har vi en lång erfarenhet av vad som händer även efter din försäljning. För dig som ska redovisa din försäljning på blankett K5 eller K6 ingår en kostnadsfri konsultation i samband med att du ska redovisa din försäljning till Skatteverket. Så snart Skatteverket har skickat ut blanketter som du ska fylla i är det bra att kontakta din mäklare hos oss. Tillsammans med dig fyller ni i din blankett och gör en kapitalvinstberäkning.

Inför detta moment är det bra att diskutera vilka underlag och uppgifter som behöver finnas för att kunna göra en korrekt beräkning.