Projektbeskrivning

STENDALSMÖLLA – BEVARAD KVARN I NATURSKÖN MILJÖ – SÅLD

Vid kägleån ligger dessa fastigheter bestånde av en villa, kvarnbyggnad och förrådsbyggnad. Total areal 51217 kvm, varav 3 ha skog och 1 ha bete.

Namn

E-post

Telefon

Adress