Vattentornsvägen 5

Ängelholm 1 375 000 kr

TOMT - ÄNGELHOLM

Nu finns möjligheten att förvärva denna tomt om 1092 kvm. Närhet till det mesta och på Ängelholms högsta punkt med utsikt över nejden! Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Positivt förhandsbesked om enbostadshus finns.

Ekonomi

Pris 1 375 000 kr
Taxeringsvärde 484 000 kr (fastställt avseende år 2023)
Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark
Summa inteckningar 780 000 kr
Fastighetsskatt 4 840 kr


Taxeringsvärde:

 • Småhusmark: 484 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea 1092 kvm
  Tomttyp Tomt

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Förmån: Officialservitut Väg, 1182K-P232.1

  Planbestämmelser Vattenskyddsområde (2000-09-18)
  Rättigheter förmån Förmån: Officialservitut Väg, 1182K-P232.1

  Övrigt

  Fastigheten säljes i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul.

  Video

  Film - Vattentornsvägen 5

  Bilder

  Vattentornsvägen 5 JPG 1 web Vattentornsvägen 5 JPG 5 web Fastighetskarta Vattentornsvägen 5 JPG 7 web Vattentornsvägen 5 JPG 11 web Vattentornsvägen 5 JPG 9 web

  Karta