Äspenäs markområde vid Västersjön vid Äspenäsvägen

Ängelholm 2 000 000 kr

Äspenäs -Västersjön markområde om 248163kvm nära Ängelholm o. Vackert delvis invid sjön. OBS!1195000

Äspenäs -Västersjön markområde om 248163 kvm nära Ängelholm. Vackert naturområde delvis invid sjön. OBS! 1195000:-

Ekonomi

Pris: 2 000 000 kr
Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd
Driftkostnad: 1 200 kr/år och fördelas enligt följande:
 • Vägsamfällighetsavgift: 1 200 kr


Taxeringsvärde:

 • Skog: 1 241 000 kr
 • Ej angivet: 0 kr
 • Tomt

  Tomtarea: 248163 kvm
  Tomttyp: Tomt

  Närområde

  Allmänt: Fantastiskt vackert och naturskönt område nära och invid Västersjön.
  Närservice: Munka Ljungby och Hjärnarp

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Planbestämmelser: Byggnadsplan Byggnadsplan Fråga Väckt Om Förordnande Fråga Väckt Om Förordnande Fornlämning (1 st)
  Rättigheter last: Last: Officialservitut Bad-Och Båtplats, 11-TÅS-341.1 Last: Officialservitut Bad-Och Båtplats, 11-TÅS-342.1 Last: Officialservitut Bad-Och Båtplats, 11-TÅS-350.1 Last: Officialservitut Bad-Och Båtplats, 11-TÅS-380.1 Last: Officialservitut Utrymme, 1292-1529.1 Last: Officialservitut Utrymme, 1292-1529.2
  Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Ängelholm Äspenäs GA:1 ändamål: Vägar, Grönområden

  Övrigt

  GRUNDINFO MARKOMRÅDE:

  Detta markområde säljes exakt som de är och de finns inget stöd för byggnation på marken utöver de uttalande som skett från Ängelholms kommun 2020-08-12 att meddela positivt planbesked för del av fastigheten Äspenäs 2:87 vilket finns dokumenterat och kan erhållas av mäklaren på begäran. Markområdet utgöres idag av grönytor som helt eller delvis gränsar till befintlig byggnation om ca 96 tomter i Äspenäs området.

  De finns många överenskommelser om nyttjanderätt samt förfoganderätt som skett genom åren och de stora är väl bla Väg och vattenföreningen samt rätt till bad och båtplatser i området därutöver finns ett antal mindre överenskommelser säkert både med och utan dokumentation. Hos mäklaren finns i alla fall delvis sakinnehållet för detta i 2 pärmar som går bra att taga del av, vi reserverar oss för alla juridiska tolkningar av dessa idag och dess giltighet idag utan där bär köparen hela risken och ansvaret.

  Mäklaren frånsäger sig allt ansvar för riktigheten i den informationen enligt ovan och all sidoinformation. De finns även aktuellt fastighetsutdrag att få tillgång till via mäklaren.

  De ingår troligen 1 fiskerätt i Västersjön via en andel av 1/100 del i Äspenäs 2:96.


  ÖVRIG INFO: ÄRADE SPEKULANT DETTA ÄR EN KOMMERSIELL FASTIGHETSAFFÄR

  Som skiljer sig på ett antal punkter mot en affär på privatmarknaden både för vad som gäller avseende försäljningssätt, indikativa bud, visningar, budgivningar och finansieringssätt.mm.
  Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där. Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i befintligt och förevisat skick med en s.k. friskrivningsklausul . Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv.

  SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING
  Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av bolaget, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella. Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten.

  VÄSTKUST*FASTIGHETER KOMMERSIELLA HAR PÅ UPPDRAG AV SÄLJAREN SAMMANSTÄLLT DENNA INFO.
  Som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget. Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten som säljaren lämnat. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella . Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.
  Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.
  Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella. Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.
  Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag. Känn Er alltid välkomna för en affär med ett familjeföretag i andra generationen under ledning av Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag, Mark och Exploateringsområde, Skog samt Gårdar. V2 20210427AG

  Video

  Film över fastigheten med omnejd

  Bilder

  Äspenäs markområde JPG 6 Äspenäs markområde JPG 10 Fastighetskarta Äspenäs markområde JPG 9 Äspenäs markområde JPG 3 + Vägar o gator i stor omfattning Äspenäs markområde JPG 5 Äspenäs markområde JPG 1 Fastighetskarta Äspenäs markområde JPG 8 Äspenäs markområde JPG 7 Äspenäs markområde JPG 4 Äspenäs markområde JPG 2 Västersjön Äspenäs 2

  Karta