Vattentornsvägen 5

Ängelholm 1 300 000 kr

TOMT - ÄNGELHOLM

På Ängelholms högsta punkt vid vattentornet finns nu möjlighet att förvärva denna tomt om 1092 kvm utanför detaljplanerat område. Positivt förhandsbesked om byggnation av enbostadshus finns.

Ekonomi

Pris: 1 300 000 kr
Typkod: 299, Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Tomt

Tomtarea: 1092 kvm
Tomttyp: Tomt

Servitut, planbestämmelser m.m.

Planbestämmelser: Vattenskyddsområde
Rättigheter förmån: Förmån: Officialservitut Väg, 1182K-P232.1

Övrigt

Ej ansluten. Kostnadsindikation från kommunen, 70-75000 kr plus moms för vatten och spillvatten. Önskar man även dagvatten uppskattas kostnaden till 90-95000 kr plus moms. I dagsläget finns det ingen förbindelsepunkt till fastigheten utan det hanteras med inkommen VA-anmälan. Således uppmanas sökande på att inkomma med en VA-anmälan i god tid före byggstart. Kontakta Ängelholms kommun för offert.

Fastigheten säljes i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul.

Video

Drönarfilm

Bilder

Vattentornsvägen 5 JPG 1 web

Karta