Rönnliden ca 5 Tomt

Örkelljunga 945 000 kr Priside eller anbud

Prisvärd kommersiell tomt med utmärkt läge i Örkelljunga OBS! 945000:-

Prisvärd kommersiell tomt med utmärkt läge i Örkelljunga OBS! 945000:- Nära till E4:an och väg 24 samt väg 114.

Ekonomi

Pris: 945 000 kr Priside eller anbud
Taxeringsvärde: 691 000 kr (fastställt avseende år 0)
Typkod: 411, Industrienhet, tomtmark


Taxeringsvärde:

 • Industrimark: 691 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea: 6918 kvm
  Tomttyp: Tomt

  Närområde

  Allmänt: I området nära JYSK
  Övrigt: Näringslivet i Örkelljunga kommun utgörs av livskraftiga och väl fungerande företag med de flesta branscher representerade. Tyngdpunkten ligger inom verkstadsindustrin, kommunikation och handel.

  Över 400 företag verkar i kommunen med drygt 3 700 arbetstillfällen, varav 72% inom den privata sektorn. De flesta arbetstillfällena finns inom tillverkning (35%), handel/kommunikation (18%) och vård och omsorg (17%).

  Samverkan mellan Företagarna, Örkelljunga Näringsliv, Örkelljunga Turist och Örkelljunga kommun borgar för ett gott näringslivsklimat vilket utgör grunden för en positiv utveckling.

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Planbestämmelser: Idag Industri men detaljplan kan ju på begäran eventuellt ändras till annat ändamål.

  Övrigt

  ÄRADE SPEKULANT
  Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där.

  Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten
  före ett köp med besiktningsman eller själv.

  SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING KOMMERSIELL FASTIGHET
  Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten/bolaget,
  tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella.

  Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet
  i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten.

  Västkust*Fastigheter Kommersiella har på uppdrag av säljaren sammanställt denna information som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information
  samt dels från mäklarföretaget.Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren
  av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller
  i annan information om fastigheten som säljaren lämnat.
  Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella
  Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.

  Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller
  alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.

  För exakta förvärvskostnader gå in på följande länk: www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/berakna-skatter-och-avgifter/

  Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella.
  Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.

  Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.

  Känn Er alltid välkomna för en affär med Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson.som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag.


  Bilder

  Rönnliden, Örkelljunga 2 red Fastighetskarta Örkelljunga Kyrkolycke 14 web Rönnliden, Örkelljunga 1 red Rönnliden, Örkelljunga 3 red Rönnliden, Örkelljunga 8 red

  Karta