Häljarpsvägen 65 Mark ca 2,9 ha **

Båstad 1 245 000 kr Priside eller anbud

Båstad Mark med högt vackert läge om 2,86 ha OBS! 1245000:-

Mark med underbart högt läge och milsvid utsikt över hav och land.

Nytt förslag till taxeringsvärde år 2020 är 3905000:- för den totala jordbruksmarken som tillhör denna fastighet Häljarp 1:2 idag före avstyckning.

Ekonomi

Pris: 1 245 000 kr Priside eller anbud

Vid kommande taxering tillkommer fastighetsskatt enligt de nya taxeringsvärdet på marken efter avstyckningen.

Tomt

Tomtarea: 28600 kvm
Tomttyp: Tomt

Servitut, planbestämmelser m.m.

Rättigheter förmån: Fastigheten under avstyckning och därför ännu inte åsatt något nyutt taxeringsvärde.
Rättigheter last: Ledningsrätt Gas; Ledningsrätt Tele
Gemensamhetsanläggningar: Båstad Sinarp GA:1.
Skattetal: Mantal. 1/4.

Övrigt

ÄRADE SPEKULANT
Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där.

Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten före ett köp.

SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING KOMMERSIELL FASTIGHET
Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten/bolaget, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella.

Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i objektsbeskrivningen och visning lämna ett indikativt bud på fastigheten.

Västkust*Fastigheter Kommersiella har på uppdrag av säljaren sammanställt denna information som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget.Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten som säljaren lämnat.
Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella
Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.

Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller
alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.

Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella.
Under inga omständigheter får säljaren kontaktas.

Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.

Känn Er alltid välkomna för en affär med Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson.som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag.


Video

Drönarvideo

Bilder

Bild med pil Fastighetskarta heljarp_abc - kopia Fastighetskarta Häljarpsvägen 65 JPG 1 .

Karta