Kädarp 4027

Klippan 1 795 000 kr Priside eller anbud

Östra Ljungby nära E4:an fabriksbyggnader om 610 kvm varav 100 kvm kontor renoverat för 1795000:-

Östra Ljungby nära E4:an fabriksbyggnader om 610 kvm varav 100 kvm kontor renoverat för 1795000:-

Byggnad - Fabriksbyggnad med kontor

FD Loge och stall ombyggd 2007
Typ av byggnad 1 ½ plan
Biarea 440 kvm
Byggnadsår Vet ej
Kommentar till byggnadsår Renoverad 2007 se ritning
Hiss Nej
Vatten & avlopp Kommunalt
Stomme Blandat
Fasad Blandat
Fönster 1-2 glas
Bjälklag Trä
Grundmur Betong i huvudsak
Tak Plåt nytt 2014
Grundläggning Betong i huvudsak
Uppvärmning Direktverkande el samt luft-luft Värmepump
Övrigt Elanslutning idag 80 A har tidigare varit 160A

Byggnad - Torkbyggnad

Nybyggd
Typ av byggnad 1 plan
Biarea 170 kvm
Byggnadsår 1996
Kommentar till byggnadsår Delvis renoverad invändigt 2015
Hiss Nej
Fasad Plåt

Ekonomi

Pris 1 795 000 kr Priside eller anbud
Summa inteckningar 1 700 000 kr


Taxeringsvärde:

 • Betesmark: 263 000 kr
 • Ekonomibyggnad: 236 000 kr
 • Ekonomibyggnad: 135 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea 28210 kvm
  Parkering Gott om parkkeringar.

  Närområde

  Närservice Nära till livsmedelsaffär
  Kommunikation Nära till E4:an av o påfart i Mölletofta.
  Parkering Gott om parkkeringar.

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Last: Avtalsservitut Område, 11-IM4-78/6346.1


  Förmån: Officialservitut Väg, 11-ÖLJ-622.1

  Servitut Avtalsservitut Område
  Planbestämmelser Vattenskyddsområde (1995-11-22) Stadsplan (1979-07-06)
  Rättigheter förmån Förmån: Officialservitut Väg, 11-ÖLJ-622.1
  Rättigheter last Last: Avtalsservitut Område, 11-IM4-78/6346.1

  Övrigt

  ÄRADE SPEKULANT DETTA ÄR EN KOMMERSIELL FASTIGHETSAFFÄR
  Om inget annat överenskommes är detta en fastighetsaffär. Som skiljer sig på ett antal punkter mot en affär på privatmarknaden både för vad som gäller avseende försäljningssätt, indikativa bud, visningar, budgivningar och finansieringssätt.mm.

  Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där. Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i ett bolag alternativt som fastighet och i befintligt och förevisat skick med en s.k. friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv. Betr redovisade ritningar kan vi inte garantera för att dessa är skalenliga eller överensstämmer helt med verkligheten gäller även underlag som fristående konsulter levererat till oss jämte i vissa fall ritningar kan redovisade badrum vara ändrade till duschrum istället detsamma gäller kök/lunch/konferensrumrum som kan vara ändrade till sin utformning vid om eller tillbyggnad under åren.
  BELÅNING ,KONTANTINSATS OCH EVENTUELL SÄLJARREVERS
  Vi för i ett antal affärer diskussioner med säljaren om att eventuellt som säljare bistå köparen med en säljarrevers med ca 20% av köpeskillingen via revers för att underlätta ett köp. Oftast på ca 5 år till ca 2% högre ränta än banken och lösbar av köparen när som helst. Mot säkerhet i pantbrev direkt efter bankbelåningen. Amortering diskuteras.
  SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING
  Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella. Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten. Före visning/besiktning invändigt av fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc. vill mäklaren före erhålla ett indikativt bud byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev. besiktning samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte taxeringsunderlaget, mätning har som regel ej skett.
  BETRÄFFANDE SIMULERAD DRIFTSKOSTNAD I DENNA OBJEKTSBESKRIVNING:
  I objektsbeskrivningen är tanken att spegla ett långsiktigt värde i fastigheten och att de beräknade driftskostnaderna ingår fastighetsförvaltning, larm, yttre underhåll, fastighetsel för yttre belysningar, försäkringar samt ventilation o dylikt, snöröjning på allmänytor, yttre fastighetsskötsel, besiktningar o dylika service och övriga intervallkostnader. OBS! Att Ibland kan de krävas omförhandling av befintliga hyreskontrakt för att uppnå detta av oss simulerade långsiktiga driftskostnaderna med åtföljande värde.
  BETRÄFFANDE SIMULERAD HYRESKALKYL I OBJEKTSBESKRIVNINGEN:
  Avsikten med denna objektsbeskrivning är att simulera ett långsiktigt värde på fastigheten ibland efter eventuella omförhandlingar med befintliga hyresgäster då hyresvärden normalt har omförhandlingsrätt vid förlängning av respektive hyreskontrakt. Dvs visa möjligheten med just denna fastigheten. Uppskattade simulerade hyror för outhyrd yta och befintliga hyror i objektsbeskrivningen är baserade på i huvudsak kallhyror där hyresgästen utöver hyran betalar löpande kostnader för bla Värme, Voa ,El, Sopor, Snöröjning jämte inre underhåll och dito kostnader och ibland tillägg för fastighetsskatt. OBS! För att erhålla sk rena kallhyror enligt vår simulering kan det ibland krävas att man måste omförhandla hyreskontrakten med befintlig hyresgäster.
  VID SIMULERAD VÄRDETILLVÄXT OCH BELÅNING I KALKYLEN:
  Är en simulerad inflationsbaserad tillväxt precis som både hyror och driftskostnader och ingen garanti lämnas härför utan resultatet och intäkten kommer förhoppningsvis i samband med försäljningen efter innehavstiden.
  Kalkylen baseras också oftast på ca 65-75% belåning direkt eller indirekt av i köpet ingående fastigheter och resterande del av köpeskillingen erlägges som egen insats alternativt belåning av annan fastighet allt i enlighet med vad banken kan godkänna som säkerhet. Vi försöker med denna Cashflow kalkyl simulera och spegla samma synsätt som investerare i allmänhet använder inför att investera i olika slag av tillgångar, men är ingen garanti för ekonomiskt utfall.
  VÄSTKUST*FASTIGHETER KOMMERSIELLA HAR GM UPPDRAG AV SÄLJAREN SAMMANSTÄLLT DENNA INFO.
  Som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget. Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten som säljaren lämnat. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella . Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.
  Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.
  Byggnadens uthyrningsbara areor har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens mellan uppgivna och
  verkliga areor kan förekomma. Reglering av köpeskilling med anledning härav ska ej ske.
  Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella. Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.
  Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.
  Känn Er alltid välkomna för en affär med ett familjeföretag etablerat 1973 i andra generationen med erfarenhet av 1000 tals affärer under ledning av Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag, Mark och Exploateringsområde, Skog samt Gårdar.

  Bilder

  Ritning huvudbyggnad Byggnadsritning huvudbyggnad Fastighetskarta Övarp

  Karta