Lastgatan 15

Helsingborg 5 850 000 kr Priside eller anbud

Med Kanonläge nära Bruces skog på Filborna, Industribyggnad och bostad om 505 kvm vid grönområde

Med Kanonläge nära Bruces skog på Filborna med Industribyggnad och bostadsfastighet vid grönområde om 505 kvm.

Info om Helsingborgs kommun

Helsingborgs kommun är en kommun som ligger i Skåne län i södra Sverige. Här är några grundläggande fakta om Helsingborgs kommun:

Befolkning: Enligt uppgifter från 2020 hade Helsingborgs kommun en befolkning på cirka 150 000 invånare, vilket gör den till en av de större kommunerna i Skåne.

Geografi: Kommunen är belägen vid Öresundskusten och gränsar till Danmark i väster. Helsingborg är den största tätorten i kommunen och fungerar som dess centralort.

Administrativ indelning: Helsingborgs kommun är indelad i flera stadsdelar och tätorter, inklusive Helsingborg, Ramlösa, och Rydebäck. Helsingborg är den största stadsdelen och fungerar som kommunens centrala del.

Näringsliv: Helsingborg är en viktig hamnstad och handelsstad i södra Sverige. Kommunen har en varierad ekonomi med företag inom många olika sektorer, inklusive handel, tillverkning, logistik och tjänster.

Utbildning och kultur: Helsingborgs kommun har ett brett utbud av utbildningsinstitutioner, inklusive skolor och högskolor. Kommunen erbjuder också ett rikt kulturutbud med teatrar, konstgallerier och museer.

Natur och rekreation: Helsingborgs kommun har vacker natur med stränder, parker och grönområden längs Öresundskusten. Här finns också möjligheter till olika utomhusaktiviteter som cykling, vandring och vattensport.

Kommunens organisation: Helsingborgs kommun styrs av en kommunfullmäktige och en kommunstyrelse. Kommunen är också uppdelad i olika nämnder och förvaltningar som ansvarar för olika områden, såsom skola, omsorg, och stadsplanering.

Detta är bara en översikt av Helsingborgs kommun. Det finns mycket mer att upptäcka och utforska i denna vackra del av Sverige.

Byggnad - Villabyggnad

1 plan i vinkel
Typ av byggnad 1 plan i vinkel
Boarea 161 kvm
Biarea 29 kvm
Byggnadsår 1988
Hiss Nej
Vatten & avlopp Kommunalt
Stomme Trä
Fasad Sten
Fönster Thermoglasfönster
Grundmur Betong
Tak Betongpannor
Grundläggning Betongplatta
Uppvärmning Fjärrvärme

Byggnad - Industribyggnad

För tunga fordon med höga portar , En halvan har varit inrett och godkänt som cateringkök tidigare men demonterat. Tillbyggnad bak innehåller Lunchrum med pentry, vc med tvättställ samt omklädningsrum.
Typ av byggnad 1 plan
Boarea 315 kvm
Byggnadsår 1988
Våningar 1
Hiss Nej
Vatten & avlopp Kommunalt
Fasad Plåt huvuddelen
Tak Plåt
Grundläggning Betongplatta
Övrigt Stor ventilation i fd produktionskök

Ekonomi

Pris 5 850 000 kr Priside eller anbud
Summa inteckningar 2 975 000 kr


Taxeringsvärde:

 • Industrimark: 592 000 kr
 • Kontor, värderat enl. avkastningsmetoden: 280 000 kr
 • Produktionslokal: 921 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea 2184 kvm

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Planbestämmelser Stadsplan (1985-03-26)

  Övrigt

  ÄRADE SPEKULANT DETTA ÄR EN KOMMERSIELL FASTIGHETSAFFÄR
  Om inget annat överenskommes är detta en fastighetsaffär. Som skiljer sig på ett antal punkter mot en affär på privatmarknaden både för vad som gäller avseende försäljningssätt, indikativa bud, visningar, budgivningar och finansieringssätt.mm.

  Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där. Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i ett bolag alternativt som fastighet och i befintligt och förevisat skick med en s.k. friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv. Betr redovisade ritningar kan vi inte garantera för att dessa är skalenliga eller överensstämmer helt med verkligheten gäller även underlag som fristående konsulter levererat till oss jämte i vissa fall ritningar kan redovisade badrum vara ändrade till duschrum istället detsamma gäller kök/lunch/konferensrumrum som kan vara ändrade till sin utformning vid om eller tillbyggnad under åren.
  BELÅNING ,KONTANTINSATS OCH EVENTUELL SÄLJARREVERS
  Vi för i ett antal affärer diskussioner med säljaren om att eventuellt som säljare bistå köparen med en säljarrevers med ca 20% av köpeskillingen via revers för att underlätta ett köp. Oftast på ca 5 år till ca 2% högre ränta än banken och lösbar av köparen när som helst. Mot säkerhet i pantbrev direkt efter bankbelåningen. Amortering diskuteras.
  SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING
  Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella. Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten. Före visning/besiktning invändigt av fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc. vill mäklaren före erhålla ett indikativt bud byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev. besiktning samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte taxeringsunderlaget, mätning har som regel ej skett.
  BETRÄFFANDE SIMULERAD DRIFTSKOSTNAD I DENNA OBJEKTSBESKRIVNING:
  I objektsbeskrivningen är tanken att spegla ett långsiktigt värde i fastigheten och att de beräknade driftskostnaderna ingår fastighetsförvaltning, larm, yttre underhåll, fastighetsel för yttre belysningar, försäkringar samt ventilation o dylikt, snöröjning på allmänytor, yttre fastighetsskötsel, besiktningar o dylika service och övriga intervallkostnader. OBS! Att Ibland kan de krävas omförhandling av befintliga hyreskontrakt för att uppnå detta av oss simulerade långsiktiga driftskostnaderna med åtföljande värde.
  BETRÄFFANDE SIMULERAD HYRESKALKYL I OBJEKTSBESKRIVNINGEN:
  Avsikten med denna objektsbeskrivning är att simulera ett långsiktigt värde på fastigheten ibland efter eventuella omförhandlingar med befintliga hyresgäster då hyresvärden normalt har omförhandlingsrätt vid förlängning av respektive hyreskontrakt. Dvs visa möjligheten med just denna fastigheten. Uppskattade simulerade hyror för outhyrd yta och befintliga hyror i objektsbeskrivningen är baserade på i huvudsak kallhyror där hyresgästen utöver hyran betalar löpande kostnader för bla Värme, Voa ,El, Sopor, Snöröjning jämte inre underhåll och dito kostnader och ibland tillägg för fastighetsskatt. OBS! För att erhålla sk rena kallhyror enligt vår simulering kan det ibland krävas att man måste omförhandla hyreskontrakten med befintlig hyresgäster.
  VID SIMULERAD VÄRDETILLVÄXT OCH BELÅNING I KALKYLEN:
  Är en simulerad inflationsbaserad tillväxt precis som både hyror och driftskostnader och ingen garanti lämnas härför utan resultatet och intäkten kommer förhoppningsvis i samband med försäljningen efter innehavstiden.
  Kalkylen baseras också oftast på ca 65-75% belåning direkt eller indirekt av i köpet ingående fastigheter och resterande del av köpeskillingen erlägges som egen insats alternativt belåning av annan fastighet allt i enlighet med vad banken kan godkänna som säkerhet. Vi försöker med denna Cashflow kalkyl simulera och spegla samma synsätt som investerare i allmänhet använder inför att investera i olika slag av tillgångar, men är ingen garanti för ekonomiskt utfall.
  VÄSTKUST*FASTIGHETER KOMMERSIELLA HAR GM UPPDRAG AV SÄLJAREN SAMMANSTÄLLT DENNA INFO.
  Som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget. Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten som säljaren lämnat. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella . Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.
  Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.
  Byggnadens uthyrningsbara areor har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens mellan uppgivna och
  verkliga areor kan förekomma. Reglering av köpeskilling med anledning härav ska ej ske.
  Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella. Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.
  Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.
  Känn Er alltid välkomna för en affär med ett familjeföretag etablerat 1973 i andra generationen med erfarenhet av 1000 tals affärer under ledning av Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag, Mark och Exploateringsområde, Skog samt Gårdar.

  Video

  Film - Lastgatan 15

  Bilder

  1 plans vinkelvilla Sidobyggnad Trinett Sidobyggnad rum Fastighetskarta Industrifastighet Fastighetskarta

  Karta