Brovägen 12

Ängelholm 10 750 000 kr Prisidé eller kom med bud!

Hjärnarp-Ängelholm kanonläge utmed E6 väl synligt!. 2740 kvm lokalyta OBS! 10,750,000:- /3,923:- kvm

Hjärnarp-Ängelholm kanon profilläge utmed E6 väl synligt i 1:a raden. 2740 kvm lokalyta OBS! 10,750,000:- /3,923:- kvm.

ÄRADE SPEKULANT DETTA ÄR EN KOMMERSIELL FASTIGHETSAFFÄR
Som skiljer sig på ett antal punkter mot en affär på privatmarknaden både för vad som gäller avseende
försäljningssätt, indikativa bud, visningar, budgivningar och finansieringssätt.mm.
Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej
komplett information finns där. Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i befintligt och förevisat skick med
en s.k. friskrivningsklausul . Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten före ett köp med besiktningsman
eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv. Betr redovisade ritningar kan vi inte garantera för att
dessa är skalenliga eller överensstämmer helt med verkligheten gäller även underlag som fristående konsulter
levererat till oss jämte i vissa fall ritningar kan redovisade badrum vara ändrade till duschrum istället detsamma
gäller kök/lunch/konferensrumrum som kan vara ändrade till sin utformning vid om eller tillbyggnad under
åren.
SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING
Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion
avseende förvärv av bolaget, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller
utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella. Denna försäljningspromemorias enda
syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av
innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten. Före visning/besiktning invändigt av
fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc. vill mäklaren före erhålla ett indikativt bud
byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev.
besiktning samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte
taxeringsunderlaget, mätning har som regel ej skett.

VÄSTKUST*FASTIGHETER KOMMERSIELLA HAR PÅ UPPDRAG AV SÄLJAREN SAMMANSTÄLLT DENNA INFO.
Som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget. Säljaren
ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den
slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten
av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten
som säljaren lämnat. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av
Västkust*Fastigheter Kommersiella . Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den
information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.
Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring
avbryta någon eller alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.
Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella.
Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna
kontaktas.
Byggnadens uthyrningsbara areor har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens mellan uppgivna och
verkliga areor kan förekomma. Reglering av köpeskilling med anledning härav ska ej ske.

Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och
Fastighetsbolag. Känn Er alltid välkomna för en affär med ett familjeföretag i andra generationen under ledning
av Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson som har specialistkompetens på Kommersiella
Fastigheter & Fastighetsbolag, Mark och Exploateringsområde, Skog samt Gårdar. V2 20210427AG

Byggnad - Industri och kontorsfastighet

Gedigen byggnation i huvudsak uppförd av byggnadsfirma Leeman & Olsson Ängelholm.
Innehållande högklassiga kontorslokaler, Utställningslokaler, Personalutrymme, Teknikrum, Lagerlokaler, jämte entresolplan .
Fördelat enligt följande: (Med reservation för ändringar)
Kontor-Personal-Teknik ca 616 kvm
Varmlager ca 1304 kvm
Kalllager ca 816 kvm (har isolerade väggar)
Entresolplan ca 210 kvm
Samtliga mått härrör från ritningar och ej kontrollerade på plats.
Typ av byggnad 1 plan med entresol på viss del å kallag
Byggnadsår 1981-83-84-96
Kommentar till byggnadsår Succesivt 1981-83-84-96
Hiss Nej
Vatten & avlopp Kommunalt vatten och avlopp.
Stomme Stål o trä
Fasad Huvuddel plåt
Fönster Mest thermoglas
Utvändigt plåtarbete Plåt
Grundmur Btgplatta Hb. asfalt i Kallag.
Tak Papp huvuddelen
Grundläggning Huvuddelen btg platta
Uppvärmning I huvudsak 3 värmepumpar Luft-Vatten inst 2008
Övrigt Effekt 16kw i varje värmepump.

Ekonomi

Pris 10 750 000 kr Prisidé eller kom med bud!
Summa inteckningar 6 200 000 kr
Elförbrukning 90000 kWh/år
Driftkostnad 256 385 kr/år och fördelas enligt följande:
 • Försäkring: 30 168 kr
 • Renhållning: 9 629 kr
 • Hushållsström: 214 588 kr


Taxeringsvärde:

 • Industrimark: 565 000 kr
 • Kontor, värderat enl. avkastningsmetoden: 977 000 kr
 • Lager: 775 000 kr
 • Lager: 1 362 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea 7064 kvm
  Parkering Massor
  Parkering Huvuddelen av tomten hårdgjord med asfalt och gott om parkeringsplatser.

  Närområde

  Kommunikation Buss samt E6 på och avfart
  Parkering Massor
  Övrigt Om Ängelholms kommun finns följande viktiga punkter via Ängelholms Näringsliv:
  • Det geografiska läget, vilket lyfts fram som gynnsamt av de intervjuade företagen
  • Infrastrukturen, med motorväg, järnväg och flygplats, är en central och viktig del i kommunens attraktivitet
  • Dynamisk näringsstruktur som till stor del består av små och medelstora företag
  • Analysen visar en gynnsam utveckling för företagande i kommunen de senaste åren, särskilt för mindre företag
  • Andelen framgångsrika företag ökade kraftigare i Ängelholm än i Skåne
  • Branschsammansättningen och dess utveckling de senaste åren indikerar att det finns goda möjligheter till tillväxt och företagsetablering inom såväl stora som mindre branscher
  • Framväxande e-handelskluster
  • Digitalisering ökar möjligheterna till att verka lokalt med en global marknad
  • Dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg innebär utökade pendlings- och rekryteringsmöjligheter
  Befolkningsutveckling
  Ängelholms kommun hade 42 476 invånare i december 2019. Det gör Ängelholm till den 62a största kommunen i Sverige.[10]
  20220330 Info från Ängelholms näringsliv o wikipedia

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Gemensamhetsanläggning: Ängelholm Hjärnarp GA:4 ändamål: Vägar

  Servitut Nyttjanderätt Kraftledning Mm
  Planbestämmelser Byggnadsplan
  Gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning: Ängelholm Hjärnarp GA:4 ändamål: Vägar

  Övrigt

  Vägbeskrivning

  Hjärnarps industriområde invid E6

  Video

  Film över fastigheten

  Bilder

  Huvudbild Fastighetskarta Fastighetskarta

  Karta