Drakabygget 1293

Örkelljunga 2 395 000 kr Prisidé eller kom med bud!

Entreprenörsfynd Verkstad-lager-kontor-restaurang-kök totalt ca 1370 kvm jämte källare OBS!2395000:-

Entreprenörsfynd Verkstad-lager-kontor-restaurang-kök totalt ca 1370 kvm jämte källare OBS!2395000:-

Fantastiska möjligheter!

Byggnad - Huvudbyggnad med mack

Huvudbyggnad i 1 plan med restaurang och restaurangkök och bensinstation med hel källare inunder.Ca 340 kvm Lokalarea med, Mack samt Cafe med restaurang inkl källarutrymme under restaurang om ca 180 kvm Biarae.
3 st bränsletankar x 15000L, tankar besiktigade och godkända Q4-2019, nästa besiktning 2031.
Tank 1och2 för bemannad bensin och diesel försäljning.
Tank 3 har egen pump med bluetooth koppling för mobiltankning dygnet runt för egna bilar, installerad 2020
Miljöteknisk markundersökning vid bensinstation utförd 2007 och ok. Dokumentation finns.Typ av byggnad 1 plan med källare
Byggnadsår 1966 Tillbyggdrestaurang 1974
Kommentar till byggnadsår Enligt taxeringsuppgifterna
Hiss Nej
Vatten & avlopp • Egen djupborra (ca50m) med mycket bra vattenkvalitet och mängd, ny pump 2020
• 3 kammarbrunn med infiltration, baksidan av restaurang
Fönster 2 glas flesta.
Uppvärmning Luft-Vatten värmepump restaurang-cafe.Luft-Luft värmepump i macken.för

Byggnad - VINKELBYGGNAD VERKSTADSBYGGNAD

Verkstadsutrymme är ca 700 kvm lokalarea varav de första innehåller
3 fack inklusive diverse förrådsutrymmen, pannrum, kontor, kök/pentry,2st toaletter, omklädningsrum, bastu med 4 övernattningsrum jämte
biarea om ca 150 kvm med källar-förrådsutrymme .
Totalt med 4 fack med portar. Inkluderar 1tvättfack samt 1fack med smörjgrop (ca20mx5m) samtliga ytor kan användas som verkstadsutrymme. Porthöjd ca 4,5 meter.
Byggnadsår 1966
Kommentar till byggnadsår Enligt taxeringsuppgifterna
Hiss Nej
Vatten & avlopp • Egen djupborra (ca50m) med mycket bra vattenkvalitet och mängd, ny pump 2020
• 3 kammarbrunn med infiltration, baksidan av restaurang
Fasad Puts/tegel/trä
Fönster Blandat
Uppvärmning Luft-Luft värmepump ca 2019
Övrigt Finns äldre airtemprar från panna som ej är funktionstestad.

Ekonomi

Pris 2 395 000 kr Prisidé eller kom med bud!
Summa inteckningar 1 500 000 kr


Taxeringsvärde:

 • Industrimark: 601 000 kr
 • Kontor, värderat enl. avkastningsmetoden: 162 000 kr
 • Lager: 365 000 kr
 • Industribyggnad: 227 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea 12027 kvm

  Närområde

  Övrigt Näringslivet i Örkelljunga kommun utgörs av livskraftiga och väl fungerande företag med de flesta branscher representerade. Tyngdpunkten ligger inom verkstadsindustrin, kommunikation och handel.

  Över 400 företag verkar i kommunen med drygt 3 700 arbetstillfällen, varav 72% inom den privata sektorn. De flesta arbetstillfällena finns inom tillverkning (35%), handel/kommunikation (18%) och vård och omsorg (17%).

  Samverkan mellan Företagarna, Örkelljunga Näringsliv, Örkelljunga Turist och Örkelljunga kommun borgar för ett gott näringslivsklimat vilket utgör grunden för en positiv utveckling.

  Övrigt

  ÄRADE SPEKULANT DETTA ÄR EN KOMMERSIELL FASTIGHETSAFFÄR
  Som skiljer sig på ett antal punkter mot en affär på privatmarknaden både för vad som gäller avseende
  försäljningssätt, indikativa bud, visningar, budgivningar och finansieringssätt.mm.
  Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej
  komplett information finns där. Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i befintligt och förevisat skick med
  en s.k. friskrivningsklausul . Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten före ett köp med besiktningsman
  eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv. Betr redovisade ritningar kan vi inte garantera för att
  dessa är skalenliga eller överensstämmer helt med verkligheten gäller även underlag som fristående konsulter
  levererat till oss jämte i vissa fall ritningar kan redovisade badrum vara ändrade till duschrum istället detsamma
  gäller kök/lunch/konferensrumrum som kan vara ändrade till sin utformning vid om eller tillbyggnad under
  åren.
  SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING
  Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion
  avseende förvärv av bolaget, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller
  utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella. Denna försäljningspromemorias enda
  syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av
  innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten. Före visning/besiktning invändigt av
  fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc. vill mäklaren före erhålla ett indikativt bud
  byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev.
  besiktning samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte
  taxeringsunderlaget, mätning har som regel ej skett.

  VÄSTKUST*FASTIGHETER KOMMERSIELLA HAR PÅ UPPDRAG AV SÄLJAREN SAMMANSTÄLLT DENNA INFO.
  Som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget. Säljaren
  ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den
  slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten
  av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten
  som säljaren lämnat. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av
  Västkust*Fastigheter Kommersiella . Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den
  information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.
  Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring
  avbryta någon eller alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.
  Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella.
  Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna
  kontaktas.
  Byggnadens uthyrningsbara areor har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens mellan uppgivna och
  verkliga areor kan förekomma. Reglering av köpeskilling med anledning härav ska ej ske.

  Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och
  Fastighetsbolag. Känn Er alltid välkomna för en affär med ett familjeföretag i andra generationen under ledning
  av Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson som har specialistkompetens på Kommersiella
  Fastigheter & Fastighetsbolag, Mark och Exploateringsområde, Skog samt Gårdar. V2 20210427AG

  Vägbeskrivning

  Utmed väg 24 mellan Örkelljunga och Laholm

  Bilder

  Ovanplan Mack-Restaurang-Cafe Bottenplan Verkstad med lager Sitplan Visitkort Arne

  Karta