Torbornavägen 21

Helsingborg 14 750 000 kr Priside eller anbud

Gedigen industrifastighet, 2 sidobyggnader på Ättekulla nära till E4 o E6. OBS! Pris 14750000:-

Gedigen industrifastighet med 2st sidobyggnader på Ättekulla industriområde nära till E4 o E6. OBS! Pris 14750000:-

ÄRADE SPEKULANT DETTA ÄR EN KOMMERSIELL BOLAGSAFFÄR ALTERNATIVT FASTIGHETSAFFÄR
Om inget annat överenskommes är detta en bolagsaffär med alternativt fastighetsaffär. Som skiljer sig på ett antal punkter mot en affär på privatmarknaden både för vad som gäller avseende försäljningssätt, indikativa bud, visningar, budgivningar och finansieringssätt.mm.
Vi rekommenderar köparna i alla former av Bolagsaffärer att använda professionella rådgivare.
Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där. Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i ett bolag alternativt som fastighet och i befintligt och förevisat skick med en s.k. friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv. Betr redovisade ritningar kan vi inte garantera för att dessa är skalenliga eller överensstämmer helt med verkligheten gäller även underlag som fristående konsulter levererat till oss jämte i vissa fall ritningar kan redovisade badrum vara ändrade till duschrum istället detsamma gäller kök/lunch/konferensrumrum som kan vara ändrade till sin utformning vid om eller tillbyggnad under åren.
BELÅNING ,KONTANTINSATS OCH EVENTUELL SÄLJARREVERS
Vi för i ett antal affärer diskussioner med säljaren om att eventuellt som säljare bistå köparen med en säljarrevers med ca 20% av köpeskillingen via revers för att underlätta ett köp. Oftast på ca 5 år till ca 2% högre ränta än banken och lösbar av köparen när som helst. Mot säkerhet i pantbrev direkt efter bankbelåningen. Amortering diskuteras.
SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING
Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av bolaget, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella. Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten. Före visning/besiktning invändigt av fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc. vill mäklaren före erhålla ett indikativt bud byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev. besiktning samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte taxeringsunderlaget, mätning har som regel ej skett.
BETRÄFFANDE SIMULERAD DRIFTSKOSTNAD I DENNA OBJEKTSBESKRIVNING:
I objektsbeskrivningen är tanken att spegla ett långsiktigt värde i fastigheten och att de beräknade driftskostnaderna ingår fastighetsförvaltning, larm, yttre underhåll, fastighetsel för yttre belysningar, försäkringar samt ventilation o dylikt, snöröjning på allmänytor, yttre fastighetsskötsel, besiktningar o dylika service och övriga intervallkostnader. OBS! Att Ibland kan de krävas omförhandling av befintliga hyreskontrakt för att uppnå detta av oss simulerade långsiktiga driftskostnaderna med åtföljande värde.
BETRÄFFANDE SIMULERAD HYRESKALKYL I OBJEKTSBESKRIVNINGEN:
Avsikten med denna objektsbeskrivning är att simulera ett långsiktigt värde på fastigheten ibland efter eventuella omförhandlingar med befintliga hyresgäster då hyresvärden normalt har omförhandlingsrätt vid förlängning av respektive hyreskontrakt. Dvs visa möjligheten med just denna fastigheten. Uppskattade simulerade hyror för outhyrd yta och befintliga hyror i objektsbeskrivningen är baserade på i huvudsak kallhyror där hyresgästen utöver hyran betalar löpande kostnader för bla Värme, Voa ,El, Sopor, Snöröjning jämte inre underhåll och dito kostnader och ibland tillägg för fastighetsskatt. OBS! För att erhålla sk rena kallhyror enligt vår simulering kan det ibland krävas att man måste omförhandla hyreskontrakten med befintlig hyresgäster.
VID SIMULERAD VÄRDETILLVÄXT OCH BELÅNING I KALKYLEN:
Är en simulerad inflationsbaserad tillväxt precis som både hyror och driftskostnader och ingen garanti lämnas härför utan resultatet och intäkten kommer förhoppningsvis i samband med försäljningen efter innehavstiden.
Kalkylen baseras också oftast på ca 65-75% belåning direkt eller indirekt av i köpet ingående fastigheter och resterande del av köpeskillingen erlägges som egen insats alternativt belåning av annan fastighet allt i enlighet med vad banken kan godkänna som säkerhet. Vi försöker med denna Cashflow kalkyl simulera och spegla samma synsätt som investerare i allmänhet använder inför att investera i olika slag av tillgångar, men är ingen garanti för ekonomiskt utfall.
VÄSTKUST*FASTIGHETER KOMMERSIELLA HAR GM UPPDRAG AV SÄLJAREN SAMMANSTÄLLT DENNA INFO.
Som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget. Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten som säljaren lämnat. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella . Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.
Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.
Byggnadens uthyrningsbara areor har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens mellan uppgivna och
verkliga areor kan förekomma. Reglering av köpeskilling med anledning härav ska ej ske.
Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella. Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.
Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.
Känn Er alltid välkomna för en affär med ett familjeföretag etablerat 1973 i andra generationen med erfarenhet av 1000 tals affärer under ledning av Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag, Mark och Exploateringsområde, Skog samt Gårdar.

Byggnad - Huvudbyggnad ca 1437 kvm

Gedigen välbyggd industrifastighet med stabila stommar om ca 1437 kvm.
Typ av byggnad 2 plan
Byggnadsår 1976
Kommentar till byggnadsår 1976 och succesivt enligt säljaren.
Våningar 2
Hiss Nej
Vatten & avlopp Kommunalt vatten och avlopp
Stomme Blandat betong/lättbetongmaterial
Fasad Målat
Fönster Isolerglasfönster
Bjälklag Troligen blandat betong/lättbetongmaterial
Tak Lättbetong prefab med papp.
Grundläggning Betongplatta
Uppvärmning Vattenburen fjärrvärme

Byggnad - Sidobyggnad norr ca 367 kvm.

Enkel industrifastighet om ca 367 kvm idag uppdelad i 3 enheter.
Typ av byggnad 1 plan
Byggnadsår 2008
Kommentar till byggnadsår 2008 och succesivt
Hiss Nej
Stomme Stålstomme och sandwichelement enligt säljaren
Fasad Målat
Tak Plåttak
Grundläggning Huvuddelen betongplatta
Uppvärmning Fjärrvärme med airotemprar

Byggnad - Sidobyggnad söder ca 275 kvm

Enkel industribyggnad om ca 275 kvm
Typ av byggnad 1 plan
Byggnadsår 1976
Kommentar till byggnadsår 1976 och succesivt enligt säljaren
Hiss Nej
Stomme Stålstomme enligt säljaren
Tak Plåttak
Grundläggning Huvuddelen betongplatta resten asfalt
Uppvärmning Separata luftvärmepumpar hyresgäster betalar el.

Ekonomi

Pris 14 750 000 kr Priside eller anbud
Summa inteckningar 6 500 000 kr
Driftkostnad 201 500 kr/år och fördelas enligt följande:
 • Uppvärmning: 110 000 kr
 • Vatten/avlopp: 11 000 kr
 • Försäkring: 22 000 kr
 • Renhållning: 5 000 kr
 • Hushållsström: 42 000 kr


Taxeringsvärde:

 • Industrimark: 2 029 000 kr
 • Kontor, värderat enl. avkastningsmetoden: 1 340 000 kr
 • Lager: 1 434 000 kr
 • Lager: 1 137 000 kr
 • Produktionslokal: 445 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea 4059 kvm

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Gemensamhetsanläggning: Helsingborg Stenbrogården Östra GA:2


  Last: Officialservitut Optokabel, 1283K-17103.3

  Planbestämmelser Vattenskyddsområde (1996-10-17) Stadsplan (1978-05-16)
  Rättigheter last Last: Officialservitut Optokabel, 1283K-17103.3
  Gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning: Helsingborg Stenbrogården Östra GA:2

  Övrigt

  Info om Helsingborgs kommun

  Helsingborgs kommun är en kommun som ligger i Skåne län i södra Sverige. Här är några grundläggande fakta om Helsingborgs kommun:

  Befolkning: Enligt uppgifter från 2020 hade Helsingborgs kommun en befolkning på cirka 150 000 invånare, vilket gör den till en av de större kommunerna i Skåne.

  Geografi: Kommunen är belägen vid Öresundskusten och gränsar till Danmark i väster. Helsingborg är den största tätorten i kommunen och fungerar som dess centralort.

  Administrativ indelning: Helsingborgs kommun är indelad i flera stadsdelar och tätorter, inklusive Helsingborg, Ramlösa, och Rydebäck. Helsingborg är den största stadsdelen och fungerar som kommunens centrala del.

  Näringsliv: Helsingborg är en viktig hamnstad och handelsstad i södra Sverige. Kommunen har en varierad ekonomi med företag inom många olika sektorer, inklusive handel, tillverkning, logistik och tjänster.

  Utbildning och kultur: Helsingborgs kommun har ett brett utbud av utbildningsinstitutioner, inklusive skolor och högskolor. Kommunen erbjuder också ett rikt kulturutbud med teatrar, konstgallerier och museer.

  Natur och rekreation: Helsingborgs kommun har vacker natur med stränder, parker och grönområden längs Öresundskusten. Här finns också möjligheter till olika utomhusaktiviteter som cykling, vandring och vattensport.

  Kommunens organisation: Helsingborgs kommun styrs av en kommunfullmäktige och en kommunstyrelse. Kommunen är också uppdelad i olika nämnder och förvaltningar som ansvarar för olika områden, såsom skola, omsorg, och stadsplanering.

  Detta är bara en översikt av Helsingborgs kommun. Det finns mycket mer att upptäcka och utforska i denna vackra del av Sverige.

  Video

  Film över fastigheten

  Bilder

  Huvudbild 1 Huvudbild 2 Säjhall 4 Sidobyggnad 1 Sidobyggnad 2 Ritning Bottenvåning Huvudbyggnad Ritning Ovanvåning Huvudbyggnad Fastighetskarta

  Karta