Stålgatan 5 – Åstorp

3 skepp med kontor,vc,lunchrum och 5 portar med avlopp/oljeavskiljare.1 entresolplan. 4769 kvm inhägnad tomt nära E4:an,huvuddelen hårdgjord.

Kontakta oss

Jag är intresserad av

6 + 7 =