Petter Pers väg 2 , 4 , 6 , 8 Svanshall, Tomtområde

Höganäs 1 300 000 kr Priside eller anbud

4 st tomter i charmiga Svanshall på Kullahalvön nära havet! OBS 1595000:-

4 st tomter i charmiga Svanshall på Kullahalvön nära havet och Jonstorp! OBS 1595000:-

ÄRADE SPEKULANT
Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där.

Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv.

SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING KOMMERSIELL FASTIGHET
Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten/bolaget, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella.

Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten.

Västkust*Fastigheter Kommersiella har på uppdrag av säljaren sammanställt denna information som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget.Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten som säljaren lämnat.

Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella
Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen. Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.

För exakta förvärvskostnader gå in på följande länk: www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/berakna-skatter-och-avgifter/

Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella.
Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.

Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.

Känn Er alltid välkomna för en affär med Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson.som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag.


Ekonomi

Pris: 1 300 000 kr Priside eller anbud
Typkod: 299, Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Tomt

Tomtarea: 3450 kvm
Tomttyp: Tomt
Övrigt: Avser 4 st tomter som säljes i ett paket.

Servitut, planbestämmelser m.m.

Planbestämmelser: Detaljplan Fornlämning (1 st)
Rättigheter förmån: Se även av mäklaren tillhandahållet fastighetsutdrag vid intresse.
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Höganäs Jonstorp GA:5 ändamål: Vägar

Övrigt

Detta tomtområde I Svanshall med bästa läge, bedömer vi har stora framtida möjligheter men ingen garanti härför lämnas, priset är satt med hänsyn till att köparen tar den framtida risken för exploateringen och att fastigheterna säljes i exakt de skick dom står idag.

Först måste köparen i samråd med Höganäs kommun och Länsstyrelsen enligt säljaren genomföra den offererade slutliga genomgången av befintligt fornminne på tomterna och därefter eller parallellt genomföra ett planarbete för tomterna ,

Följande handlingar går att ladda ned separat från nätet på objektet som bifogad fil:
Powerpoint med säljarens fornminnesutredningar och offert på slutgenomgång som är en uppskattning och ingen garanti.
Befintlig detaljplan över området idag.

De har funnits ett förslag till planförslag/exploateringsavtal 1984 som en spekulant på begäran via mäklaren kan få tillgång till.

Fastigheten som omgärdar tomterna Bölsåkra 6:16 kommer att från säljarna övergå till Jonstorps Vägförening som allmän platsmark.

Video

Film Tomtområde Svanshall

Bilder

Petter Pers Väg 6 web Fastighetskarta Petter Pers Väg 7 web Fastighetskarta Petter Pers Väg 1 web Svanshall plan Petter Pers Väg 2 web Förslag till ny detaljplan Petter Pers Väg 4 web Petter Pers Väg 8 web Petter Pers Väg 3 web Petter Pers Väg 5 web

Karta