Triangelplatsen 2 o Storg. 46

Höganäs 24 000 000 kr Priside för indikativa bud.

Ett av Höganäs bästa läge mitt i city , framtidsinvestering! Bostadshyreshus med lokaler om 1073 kvm

Ett av Höganäs bästa läge mitt i city , framtidsinvestering! Bostadshyreshus med lokaler 1073 kvm. Hyresintäkter1 206 756 kr/år. Varav lokaler 405kvm

Byggnad - Bostadshyreshus med lokaler

Mycket välskött och löpande väl underhållen fastighet. Fortlöpande renoverad och fräsch o snygg. Huvuddelen av fönstren till aluminiumfönster beklädda invändigt med trä av bästa kvalitet under perioden 2010-15. Fjärrvärme med ny växlare ca 2010. Samtliga avloppsstammar är relinade under samma period 2010-15. El i gemensamma utrymme (ej vind) är bytt till led belysning med känselstyrning. Trapphus och källare är målningsrenoverade. Tvättstugan är "ny" från ca 2016-18. OBS! det är inte två ettor ombyggda till tvåa, det är två ettor på olika plan i Triangelplatsen 2 som slagits samman med tvåa intill så att det är två treor nu. i dessa är det två badrum. Gård gjordes om med plattläggning och dränering ca 2012-14.
Typ av byggnad: 3 plan med vind
Byggnadsår: 1950
Hiss: Nej
Vatten & avlopp: Kommunalt vatten och avlopp
Fasad: Tegel
Fönster: Huvudsakligen thermofönster
Grundmur: Byggsten
Tak: Takpannor i hu vudsak
Grundläggning: Byggsten
Uppvärmning: Fjärrvärme vattenburen
Ventilation: I huvudsak självdrag

Ekonomi

Pris: 24 000 000 kr Priside för indikativa bud.
Summa inteckningar: 2 725 000 kr


Taxeringsvärde:

 • Hyreshusmark för lokaler: 972 000 kr
 • Hyreshusbyggnad för lokaler: 2 289 000 kr
 • Hyreshusmark för bostäder: 2 505 000 kr
 • Hyreshusbyggnad för bostäder: 5 200 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea: 635 kvm

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Planbestämmelser: Tomtindelning Stadsplan

  Övrigt

  ÄRADE SPEKULANT DETTA ÄR EN KOMMERSIELL FASTIGHETSAFFÄR
  Som skiljer sig på ett antal punkter mot en affär på privatmarknaden både för vad som gäller avseende försäljningssätt, indikativa bud, visningar, budgivningar och finansieringssätt.mm.
  Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där. Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i befintligt och förevisat skick med en s.k. friskrivningsklausul . Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv. Betr redovisade ritningar kan vi inte garantera för att dessa är skalenliga eller överensstämmer helt med verkligheten gäller även underlag som fristående konsulter levererat till oss jämte i vissa fall ritningar kan redovisade badrum vara ändrade till duschrum istället detsamma gäller kök/lunch/konferensrumrum som kan vara ändrade till sin utformning vid om eller tillbyggnad under åren.
  SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING
  Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av bolaget, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella. Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten. Före visning/besiktning invändigt av fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc. vill mäklaren före erhålla ett indikativt bud byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev. besiktning samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte taxeringsunderlaget, mätning har som regel ej skett.
  BETRÄFFANDE SIMULERAD DRIFTSKOSTNAD I DENNA OBJEKTSBESKRIVNING:
  I objektsbeskrivningen är tanken att spegla ett långsiktigt värde i fastigheten och att de beräknade driftskostnaderna ingår fastighetsförvaltning, larm, yttre underhåll, fastighetsel för yttre belysningar, försäkringar samt ventilation o dylikt, snöröjning på allmänytor, yttre fastighetsskötsel, besiktningar o dylika service och övriga intervallkostnader. OBS! Att Ibland kan de krävas omförhandling av befintliga hyreskontrakt för att uppnå detta av oss simulerade långsiktiga driftskostnaderna med åtföljande värde.
  BETRÄFFANDE SIMULERAD HYRESKALKYL I OBJEKTSBESKRIVNINGEN:
  Avsikten med denna objektsbeskrivning är att simulera ett långsiktigt värde på fastigheten ibland efter eventuella omförhandlingar med befintliga hyresgäster då hyresvärden normalt har omförhandlingsrätt vid förlängning av respektive hyreskontrakt. Dvs visa möjligheten med just denna fastigheten. Uppskattade simulerade hyror för outhyrd yta och befintliga hyror i objektsbeskrivningen är baserade på i huvudsak kallhyror där hyresgästen utöver hyran betalar löpande kostnader för bla Värme, Voa ,El,Sopor,Snöröjning jämte inre underhåll och dito kostnader och ibland tillägg för fastighetsskatt. OBS! För att erhålla sk rena kallhyror enligt vår simulering kan det ibland krävas att man måste omförhandla hyreskontrakten med befintlig hyresgäster.
  SIMULERAD VÄRDETILLVÄXT:
  Är en simulerad inflationsbaserad tillväxt precis som både hyror och driftskostnader och ingen garanti lämnas härför utan resultatet och intäkten kommer förhoppningsvis i samband med försäljningen efter innehavstiden.
  SIMULERAD BELÅNING:
  Kalkylen baseras också oftast på ca 65-75% belåning direkt eller indirekt av i köpet ingående
  fastigheter och resterande del av köpeskillingen erlägges som egen insats alternativt belåning
  av annan fastighet allt i enlighet med vad banken kan godkänna som säkerhet.
  VÅRT SYNSÄTT MED SIMULERAD VÄRDETILLVÄXT OCH BELÅNING:
  Vi försöker med denna Cashflow kalkyl simulera och spegla samma synsätt som investerare i allmänhet
  använder inför att investera i olika slag av tillgångar, men är ingen garanti för ekonomiskt utfall.
  VÄSTKUST*FASTIGHETER KOMMERSIELLA HAR PÅ UPPDRAG AV SÄLJAREN SAMMANSTÄLLT DENNA INFO.
  Som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget. Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten som säljaren lämnat. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella . Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.
  Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.
  Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella. Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.
  Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag. Känn Er alltid välkomna för en affär med ett familjeföretag i andra generationen under ledning av Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag, Mark och Exploateringsområde, Skog samt Gårdar. V2 20210427AG

  Video

  Film över fastigheten med omnejd

  Bilder

  Triangelplatsen huvudbild_web Triangelplatsen 2C JPG 5 Triangelplatsen 2C JPG 1 Triangelplatsen 2C JPG 8 Fastighetskarta Triangelplatsen 2C JPG 2 Triangelplatsen 2C JPG 7 Triangelplatsen 2C JPG 4 Triangelplatsen 2C JPG 6 Triangelplatsen 2C JPG 3

  Karta