Långskeppsgatan ca 4 Kommersiell tomt

Ängelholm 6 675 000 kr Priside eller anbud

Industritomt med kanonläge i Ängelholm invid Vattentornets Handelsområde och utmed E6:an

Industritomt om ca 15000 kvm med kanonläge i Ängelholm invid Vattentornets Handelsområde och utmed E6:an. OBS! 6 675 000:-

Ekonomi

Pris: 6 675 000 kr Priside eller anbud


Taxeringsvärde:

 • Industrimark: 5 000 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea: 15000 kvm

  Närområde

  Allmänt: Nära vattentornets handelsområde
  Närservice: All form av service invid
  Kommunikation: Nära e6 och väg 13

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Servitut: Avtalsservitut Elledning Mm
  Avtalsservitut Ledning Mm
  Avtalsservitut Ledningar Och Område
  Nyttjanderätt Hyra
  Planbestämmelser: Industriområde enligt Detaljplan (1998-06-15) Se länk
  Rättigheter förmån: Angivna belastningar är idag registrerade på stamfastigheten varifrån avstyckning sker.
  Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Elledning Mm, 1292IM-01/19750.1 Last: Avtalsservitut: Ledning Mm, 11-IM5-66/4914.1 Last: Avtalsservitut: Ledningar Och Område, 12-IM12-97/11879.1 Last: Ledningsrätt Avlopp, 1182-496.1 Last: Ledningsrätt Avlopp, 1292-2350.4 Last: Ledningsrätt Starkström, 1182-496.2 Last: Ledningsrätt Vatten Och Avlopp, 1182-496.3 Last: Ledningsrätt Vatten, 1292-2350.1 Last: Ledningsrätt Vatten, 1292-2350.3
  Gemensamhetsanläggningar: Vägplan (2015-04-27) Detaljplan (1998-06-15) Vattenskyddsområde (1985-04-01)

  Övrigt

  ÄRADE SPEKULANT
  Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där.

  Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten
  före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv.

  Betr redovisade ritningar kan vi inte garantera för att dessa är skalenliga eller överensstämmer helt med verkligheten gäller även underlag som fristående konsulter levererat
  till oss jämte i vissa fall ritningar kan redovisade badrum vara ändrade till duschrum istället detsamma gäller kök/lunch/konferensrumrum som kan vara ändrade till sin utformning vid om eller tillbyggnad under åren.

  SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING KOMMERSIELL FASTIGHET
  Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten/bolaget,
  tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella.

  Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet
  i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten.

  Före visning/besiktning invändigt av fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc.vill mäklaren gärna erhålla ett
  indikativt bud byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev. besiktning
  samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte taxeringsunderlaget, mätning har som regel
  ej skett.

  Beträffande simulerad driftskostnad i denna objektsbeskrivning:
  I objektsbeskrivningen är tanken att spegla ett långsiktigt värde i fastigheten och att de beräknade driftskostnaderna ingår fastighetsförvaltning, larm, yttre underhåll, fastighetsel för yttre belysningar, försäkringar samt ventilation o dylikt, snöröjning på allmänytor, yttre fastighetsskötsel,besiktningar o dylika service och övriga intervallkostnader. OBS! Att Ibland kan de krävas omförhandling av befintliga hyreskontrakt för att uppnå detta av
  Oss simulerade långsiktiga driftskostnaderna med åtföljande värde.

  Beträffande simulerad hyreskalkyl i objektsbeskrivningen:
  Avsikten med denna objektsbeskrivning är att simulera ett långsiktigt värde på fastigheten ibland efter eventuella omförhandlingar med befintliga hyresgäster då hyresvärden normalt
  har omförhandlingsrätt vid förlängning av respektive hyreskontrakt. Dvs visa möjligheten med just denna fastigheten.
  Uppskattade simulerade hyror för outhyrd yta och befintliga hyror i objektsbeskrivningen är baserade på i huvudsak kallhyror där hyresgästen utöver hyran betalar löpande
  kostnader för bla Värme, Voa, El, Sopor,Snöröjning jämte inre underhåll och dito kostnader och ibland tillägg för fastighetsskatt.
  OBS! För att erhålla sk rena kallhyror enligt vår simulering kan det ibland krävas att man måste omförhandla hyreskontrakten med befintlig hyresgäster.

  Västkust*Fastigheter Kommersiella har på uppdrag av säljaren sammanställt denna information som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information
  samt dels från mäklarföretaget.Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren
  av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller
  i annan information om fastigheten som säljaren lämnat.
  Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella
  Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.

  Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller
  alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.

  För exakta förvärvskostnader gå in på följande länk: www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/berakna-skatter-och-avgifter/

  Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella.
  Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.

  Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.

  Känn Er alltid välkomna för en affär med Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson.som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag.


  Video

  Film över tomt och område

  Bilder

  Kuvettgatan 7 Fastighetskarta inritad Kuvettgatan 6 Fastighetskarta Kuvettgatan 5 Loglängan 1 Förslag på ny fastighetsgräns Kuvettgatan 3

  Karta