NATURSKÖNT BELÄGEN SKOGS- OCH BETESGÅRD – HALLANDSÅSEN! – SÅLD
Bostadshus om 100 kvm som renoveringsobjekt jämte ekonomibyggnad om ca 300 kvm i gott skick samt maskinhus. 63 ha totalt varav 42,5 i naturreservat.

Namn

E-post

Telefon

Adress